Configurar R Ubuntu. Primeres passes amb RStudio

Agost 29, 2016

Introducció a R

R treballa sobre qualsevol plataforma Windows, Ubuntu , Mac. El llenguatge R és petit però agrega les seves funcionalitats mitjançant paquets. Hi ha una gran comunitat i és OpenSource.

R-Base-core → Sistema base del llenguatge i paquets bàsics,per sobre del sistema base tenim una sèrie de paquets recomanats. A part d’això existeixen  més de 7000 paquets de la comunitat

Per la instal·lació R en Ubuntu:

Amb aquesta comanda s’instal.larà R i tots els paquets necessaris, ara si escrivim R a la línia de comandes (prompt) , iniciem R i veiem quina es la versió que ens ha instal.lat, en el nostre cas: R version 3.3.1

Instal·lació RStudio:

Ara anem a instal·lar r-studio, per això anem a la pàgina oficial, i busquem la version Desktop per Ubuntu i la descarreguem: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download3/

Un cop descarregada l’instal·lem, necessitem instal·lar aquesta llibreria :

Executem rstudio, ara podem instal·lar els diferents paquets que necessitem, mitjançant una comanda al terminal:

o des de – Tools->Install packpages → busquem el paquet desitjat

rstudio_plot2

Ajuda R

R disposa d’una ajuda molt complerta, les comandes més comunes són:

Tipus de dades i operacions bàsiques

-Character

-Numeric. Poden ser de tres tipus : float, integer o complex

-Logical (true o false)

Es poden realitzar totes les operacions aritmètiques, com si fos una calculadora científica

Qualsevol funció la podem trobar a R (log(x), exp(x), sin(x)…)

< – és un símbol d’assignació, per exemple z < –  10, vol dir que a la variable z li guarda el valor 10

> ls → Visualitzem els objectes en el nostre workspace

> rm (a) → esborra objectes

Objectes:
Quasi tot en R són objectes, incloent funcions o estructures de dades

-Vector ( només pot tenir objectes de la mateixa classe)

-Matriu

-Llista ( es com vector amb objectes de diferents classes)

-Taules (arrays)

-DataFrames

-Factor

Els objectes tenen atributs (length, class,…) ho podem veure posant atributte(objecte)

  • Vectors: És un conjunt ordenat de números, poden ser del tipus numerics, lògics o caràcters. Per crear un vector:

 

  • Matriu: És una extensió del vector de dues dimensions, s’emplena d’esquerra a dreta, columna a columna. Per crear una

  • Llistes: Es com un vector, però pot contenir objectes de diferents tipus. Per crear una llista:

  • DataFrame

Dades tabulars, representa una taula de dades, cada columna pot ser d’un tipus diferent, però cada fila té la mateixa longitud.

  • Array: Generalització multidimensional del vector. Elements del mateix tipus
  • Factor: Tipus de vector per a dades qualitatives

I fins aquí les primeres passes amb el llenguatge R 😉

Feel free to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin


Els comentaris estan tancats.