I. Introducció a Tableau. Primeres pases

Maig 17, 2018

Després d’un temps sense escriure, vull reprendre les entrades, amb una serie sobre Tableau. Des de l’ introducció, els seus productes, i la implementació d’alguna visualització fins alguna cosa més complerta

Tableau es una eina, que s’engloba dins de l’ecosistema d’eines de Business Intelligence, que permet representar visualitzacions interactives de les dades que permetin realitzar un anàlisi d’aquestes de manera fàcil i intuïtiva.

Si anem a la pàgina oficial de Tableau, veurem que disposa de 4 productes:

  • Tableau Desktop: Es treballen els desenvolupaments en local. Està disponible per Windows i MAC
  • Tableau Prep : Aquesta és l’eina de ETL, que permet fer la transformació de les dades, es relativament nova
  • Tableau Server: Servidor de publicacions, permet controlar seguretat
  • Tableau Online: Espai de desenvolupament en el núvol, sense la necessitat d’instal.lar cap servidor

A més tenim altres productes:

  • Tableau Public. Es la versió gratuïta de Tableau Desktop, però amb algunes limitacions. A més els treballs que realitzem seran publics per a la comunitat
  • Tableau reader: Permet visualitzar treballs de Tableau sense necessitat de llicencia. Es gratuït i es pot descarregar desde https://www.tableau.com/products/reader

Hello world amb Tableau

Per fer aquesta entrada seguiré els recursos d’aprenenatge de Tableu  i treballaré amb la versió Tableau Desktop 10.5

En el menú de l’esquerra tenim les connexions: (aquesta es una de les diferencies, la versió public te menys conexions que la versió desktop)

Un cop es selecciona el fitxer, per exemple excel de mostra:.”Muestra – Supertienda” Podem veure una vista prèvia de les dades, i les diferents fulles. En aquesta vista es mostra “compras” però veiem que té els arxius “devolucions” i “persones” també

Aquí es poden fer joins entre les fulles taules que tenim, com si fossin taules, per establir les relacions. Per exemple, anem a relacionar la taula de compres, amb la taula de devolucions. (les relacionem amb el Id de la comanda). Per fer-ho arrosseguem la taula de Devolucions al costat de compres, i automàticament es crea la relació. Es pot definir qualsevol tipus de join (left, right, full, join). En aquest cas fem un Left Join, donat que volem tenir les devolucions corresponents a les comendes que hi existeixen.

En la vista prèvia de les dades a sota, es poden realitzar accions, com filtres (nomes mostrar unes dades), eliminar columnes, dividir dades, canviar nom, canviar tipus de dades.

Per exemple canviar el tipus de dades, o crear columnes noves a partir de les que tenim:

Convertir tipus de dades de la “data comanda”

 

O si volguéssim dividir el diferents columnes el Id de Pedido, des de la fletxa superior, seleccionem “División personalizada” i després seleccionem el separador(en aquest cas es un guió), i el numero de columnes que volem crear:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal destacar que tots els canvis que fem aquí, es farà sobre la vista, no sobre el fitxer origen.

Un cop ja tenim totes les dades a punt, anem a crear la primera visualització. Abaix, veiem que tenim una pestanya que posa “Hoja1” i veiem això:

Dimensions –> Son dades discretes, serien les categories. Son camps pels quals volem analitzar. Quan els utilitzem els veurem en color blau

Mesures –> Els valors mètrics, son valors continus. Quan els utilitzem els veurem en color verd

A la dreta tenim una opció “Mostrarme“, aquesta eina, ens pot ajudar molt, ens mostra els gràfics que podem utilitzar en funció de les dades que tenim

Anem a fer un cas bàsic, volem veure les ventes per productes. Seleccionaríem de Mesures Total i ho posaríem a columnes, i a Files, Nombre de producto, però com ni han molts productes no es veurà bé el gràfic, aprofitarem que ja hi ha una jerarquia creada que es categoria.

Veiem que es crea un gràfic de barres amb les tres categories.

També, podem clicar a sobre de la mesura categoria, i es desplegaran les subcategories:

Finalment, podem mostrar les vendes per categoria amb un gràfic d’arbre. En l’apartat de marques, veiem que hi ha la Dimensió Categoria amb la icona de color, i de Etiqueta. S’ha arrossegat, aquí perquè d’aquesta manera en el gràfic, es visualitzen les etiquetes de les tres categories, i també s’assigna un color per a cada una d’elles:

En aquest cas mostra la suma de vendes generals,però també es pot afegir l’any de la comanda.

I fins aquí la introducció a Tableau, quins son els seus components, els conjunts de dades disponibles, i un primer gràfic. La intenció es fer una sèrie d’entrades, amb la creació de mapes, un dashboard complert,  i també utilitzar Tableau Prep, bé aquesta es la intenció 😉

 

 

 

Feel free to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.